Blokhus Strand Baadlaug

Historie


Blokhus Strand Baadlaug, der er en fortsættelse af den oprindelige Fiskeriforening af 1918, blev i sin nuværende form stiftet i vinteren 1976/77 af en kreds af erhvervs-/bierhvervs- og fritidsfiskere. Det er værd at bemærke, at forfatteren Thomas Olesen Løkken var æresmedlem af den daværende Fiskeriforening.

Formålet med lauget var primært at styrke sikkerheden til søs ved hjælp af radiokommunikation, bestående af walkie-talkies på hver enkelt båd og med en hovedstation på land.Den senere udbredelse af mobiltelefoni og VHF radio, gjorde det dog nødvendigt for lauget at ændre og udvide formålsparagrafen til

Laugets overordnede målsætning er i videst muligt omfang at arbejde for og værne om et aktivt bådmiljø på Blokhus Strand, samt arrangere aktiviteter der er målrettet laugets medlemmer.”

At være repræsenteret på eller i nærheden af stranden med et redskabsdepot/bestiklokale/laugsstue, har en ultimativ, praktisk og symbolsk betydning for den fortsatte eksistens som et bådlaug!

I de over 40 år lauget har eksisteret i sin nuværende form, har man i modsætning til andre både- og fiskelaug i Danmark ikke haft eget domicil. Man har været gæster på Lanternen, det gamle Beach Bowl, Strandkiosken, Nordstjernen, Hune Boldklub og private hjem, for afholdelse af møder.

Dette er selvfølgelig ikke holdbart i det lange løb, hvor målet før som nu må være, at fiskerne får fod under eget bord og i sagens natur, tæt på stranden.

I forbindelse med opførelsen af Sømærket og Redningsstationen, blev Strandkiosken og Fiskernes Hus bygget i 2011.

Vi kan glæde os over at den Erhvervsdrivende Fond sammen med en privat bygherre, fik sat handling bag ord – Fiskernes Hus blev bygget og tæt på stranden, hvor det hører hjemme. Grunden er stillet til rådighed af Jammerbugt Kommune og FiskeriLAGnord bevilgede 600.000 kr. til projektet.

Blokhus Strand Baadlaug står selv for driften og betaler husleje til ejeren af bygningen.

Nævnes bør også, at lauget har en stor andel af at Redningsstationen står der idag, idet lauget sammen med Grundejerforeningen i fællesskab, var underskrivere af ansøgningen til den fond, der finansierede opførelsen.

Den første fredag i februar hvert år, er der skabt tradition for at nedlægge en krans ved mindestenen (placeret v/Redningsstationen) for omkomne fiskere og redningsmænd, der har mistet livet på havet siden 1845.

Samme dato om aftenen, afholdes generalforsamling i bådlauget.  Det foregår som regel på restaurant Nordstjernen, hvor der serveres Gule ærter med tilbehør – en fast tradition.   

 

Fiskerne fra Blokhus Strand Baadlaug er en attraktion for turisterne.

Blokhus strand er områdets helt store attraktion. Om sommeren summer stranden af liv – nogle gange kan det være svært at finde et sted at parkere bilen inden sommerlandet indtages.

Det aktive fiskeri indgår i oplevelserne i området og er en del af områdets særkende. Fiskerne bidrager til oplevelsen af et levende maritimt miljø, men som aktivt erhverv opstår der praktiske behov for at sikre fastholdelse af fiskeriet fra vores strand.

Fiskerne samarbejder med livredderne på stranden og SOK (Søværnets Operative Kommando).

Laugsmedlemmer med både er samtidig miljøvogtere for SOK ved bl.a. olieforurening. Ligeledes rapporterer fiskerne, hvis de observerer ting på havet (luftmadrasser eller lign.) som kunne udløse en kostbar redningsaktion.

I dag stævner omkring 10 både ud fra Blokhus strand der ikke, som eksempelvis i Løkken, har en fast landingsplads, men i stedet må vurdere fra dag til dag, hvor det er bedst at sætte bådene i vandet.

Tidligere fandtes et spilhus neden for Sømærket, der lettede arbejdet med at få bådene i og op af vandet. I dag foregår arbejdet med traktor/bil og trailer der bakkes ud, indtil bådene flyder.

I højsæsonen er det et tilbagevendende problem, at badegæsterne på stranden har parkeret for tæt på fiskernes køretøjer mv., hvilket er til stor gene når bådene skal trækkes på land.

Hvis nogen af de fastboende og turisterne oplever, at nogen af fiskerne ikke vil sælge fisk fra fangsten når de kommer i land, er det nok en fritidsfisker, som kun må fange fisk til eget forbrug. Sælger vedkommende alligevel af fangsten og fiskerikontrollen er i nærheden, vanker der store bøder. ”DERFOR”!

Erhvervs- og bierhvervsfiskerne må godt sælge fra stranden, dog må de ikke rense og flå fisken for kunderne.

I Fiskernes Hus er det muligt at vise, hvordan man renser og flår bl.a. en rødspætte!

Baadlauget er også for ”landkrabber”, og når vi de seneste år har holdt generalforsamling, kan lauget mønstre ca. 200 medlemmer, men vi kan sagtens være flere.

Baadlaugets bestyrelse opfordrer alle, der holder af at komme på stranden og se det liv der udfoldes, om også at støtte bådlauget med et medlemsskab.

Som medlem har du følgende fordele:

Du har mulighed for at købe is til nedkøling af vin/øl/vand, hvis du holder sommerfest.

Du kan rense din fisk i Fiskernes Hus, købt af bierhvervsfiskerne på stranden.

Du kan købe en øl og nyde den med havudsigt.

Du kan møde de andre medlemmer på lørdage fra kl. 11.00, i Fiskernes Hus.

Du kan deltage i de fisketure og konkurrencer, der bliver arrangeret.

Du kan deltage i vort Krabbegilde, samt andre arrangementer der måtte komme.

Du kan nyde Blokhus-miljøet direkte på Strandboulevarden.