Blokhus Strand Baadlaug

Nyhedsbrev


NYHEDSBREV MAJ 2024

.

Så er det tid til den årlige rengøring i og omkring Fiskernes Hus.

Vi håber at se rigtig mange medlemmer

LØRDAG DEN 8. JUNI 2024 KL. 9.00.

Et billede, der indeholder tegning, skitse, sodavand, clipart

Automatisk genereret beskrivelse Vi starter med morgenmad og derefter fordeler vi følgende opgaver:

 • Maling af toilettet og den lille forgang
 • Maling af borde udendørs
 • Maling af port
 • Rengøring udvendig (sand og ukrudt fjernes).

Vejret ser ud til at blive fint, så tag arbejdstøjet på og hjælp med at gøre Fiskernes Hus klar til sommeren.

Arrangementer

Vores næste store arrangement bliver anderæsene hen over hele sommeren. Vi starter søndag den 7. juli og det sidste ræs bliver afholdt den 4. august.

Vi får helt sikkert brug for hjælp til disse ræs og vi har i år en liste med jer, der har sagt, at I gerne vil hjælpe til og I vil blive kontaktet midt i juni.

Efter vi har overstået anderæsene skal vi i gang med at arrangere krabbegildet den 17. august. HUSK allerede nu at sætte kryds i kalenderen. Nærmere besked følger senere.

 

________________________________________________________________

Bestyrelsen kan altid kontaktes på e-mail: blokhusstrandbaadlaug@hotmail.com

Husk at besøge vores hjemmeside www.blokhusstrandbaadlaug.dk

Endvidere er der også vores facebook-side, som kun er for medlemmer.


NYHEDSBREV MARTS 2024

Efter en veloverstået generalforsamling den 2. februar 2024, hvor i alt 64 medlemmer deltog, ser vi frem mod at starte en ny sæson. 

Den genvalgte bestyrelse ser ud som følgende:

                      Formand:                          Jakob Freundlich

                      Næstformand:                  Jens Ove Z. Sørensen

                        Kasserer:                           Hanne Hendrup

                      Sekretær:                          Hanne Rothaus

                        Bestyrelsesmedlem:        Keld Nielsen

 1. suppleant:                   Berith Nygaard
 2. suppleant:                   Carsten B. Hansen
 3. suppleant:                   Karsten Hansen (Handyman)               

 

Medlemmer

Pr. 1. marts 24 er der i alt 115 medlemmer i Baadlauget. Skulle I have kendskab til tidligere medlemmer, der endnu ikke har betalt kontingent for 2024, kan dette stadig gøres på nedenstående konto.

Sparekassen Danmark, reg. nr. 9070, konto nr. 1 554 426 626.

Husk at påføre dit fornavn og telefonnummer i meddelelser til modtager.

Medlemmer der har indbetalt kontingent for 2024, men endnu ikke fået udleveret medlemskort, kan afhente kortet lørdage mellem 11. og 13.00 i Fiskernes Hus.

 

Følgende arrangementer er planlagt for 2023:

Sociale arrangementer:

Krabbegilde          17. august                                             

Julefrokost            30. november

Juleafslutning      15. december

 

Arbejdsdag:        8. juni kl. 9.00 (nærmere følger senere)

 

 

Anderæs

For samtlige anderæs gælder, at der er indskrivning kl. 14.00 og ræs kl. 15.00. En and koster stadig 30 kr. incl. 1 is.

 

Påske søndag      31. marts

 

Pinse søndag       19. maj

 

Sommerferien hver søndag og onsdag:

              7.7, 10.7., 14.7.,17.7,21.7, 24.7, 28.7, 31.7., 4.8

Efterårsferien       13. oktober

 

 

Fisketure              Fisketure vil ikke fremover være en konkurrence. Det bliver i stedet nogle fælles ture på havet, når vejret tillader og dette vil blive meldt ud så vidt det er muligt i god tid i forvejen. Samtidig ønsker bestyrelsen, at der kan arrangeres noget fælles spisning eller hygge efter turene på havet.

 

              Sildetur                 20.4. Der startes med morgenmad i Nørresundby

                                             (nærmere om turen følger senere)                         

 

Generalforsamling fredag den 7. februar 2025 kl. 18.30 på Nordstjernen og kransenedlæggelse 8. februar 2025 kl.11.00 ved Redningsstationen.

 

 

Nøgleboksen

Koden til nøgleboksen ændres efter udsendelse af dette nyhedsbrev til xxxx

Når I benytter nøglen i nøgleboksen, så læg den tilbage i boksen, når døren er låst op, luk boksen og fjern kode – VIGTIGT.

Vi har desværre flere gange observeret, at døren til Fiskernes Hus ikke har været låst samt at klappen, som skal hindre, at der kommer sand i låsen, ikke har været slået ned. Døren til Fiskernes Hus kan kun låses, hvis man husker at hive håndtaget op, før døren låses.

Ligeledes er det vigtig, at palerne ved porten indtil Fiskernes Hus skydes op og i når huset forlades.

________________________________________________________________

Bestyrelsen kan altid kontaktes på e-mail: blokhusstrandbaadlaug@hotmail.com

Husk at besøge vores hjemmeside www.blokhusstrandbaadlaug.dk

Endvidere er der også vores facebook-side, som kun er for medlemmer.


Generalforsamling 2024

 

Kære medlem!

 

Du indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

 

Fredag den 2. februar 2024, kl. 18.30 (dørene åbnes kl. 18.00),

på Restaurant Nordstjernen, Blokhus.

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne for Blokhus Strand Baadlaug, paragraf 6:

 

1.               Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

2.               Formandens beretning.

3.               Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget for næste år.

4.               Fastsættelse af kontingent for næste år.

5.               Indkomne forslag.

6.               Valg af formand (lige år).

7.               Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 i lige år - 2 i ulige år).

8.               Valg af 2 suppleanter.

9.               Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

10.             Eventuelt.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest Fredag d. 19. januar 2024.

 

 

 

 

Kransenedlæggelse:

 

Som det skete i 2023 har vi igen i år valgt, at kransenedlæggelsen foregår lørdag den 3. februar 2024.

 

I lighed med tidligere år lægges en krans ved mindestenen ved Redningsstationen, for at mindes de omkomne fiskere og redningsfolk.

Dette vil ske kl. 11.00 ved en kort højtidelighed, hvor alle laugsmedlemmer samt gæster er velkomne.

 

Mindetalen afholdes i år af Kai Møller, medlem af Kanonlauget i Blokhus.

 

Helle Nielsen, Blokhus, vil oplæse sit digt: ”Der står en sten i Blokhus.”

 

Der vil efter højtideligheden være lidt at varme sig på i Redningsstationen.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


Nyhedsbrev Oktober 2023

NYHEDSBREV OKTOBER 2023

 

 

Så er vi gået ind i efteråret og kan se tilbage på nogle fantastiske måneder henover sommeren.

 

 

Lørdagsklubben

 

Medlemmerne har støttet rigtig godt om vores lørdagsklub. Der er blevet hygget og snakket, hver lørdag og dette fortsætter selvfølgelig resten af året. Husk, at det kun er medlemmer, der kan købe øl i vores klub. Bestyrelsen er glad for alle jer, der benytter jer af dette tilbud, det bidrager både social og økonomisk til Bådlaugets daglige drift. Tak til Holger Dam for at styre lørdagsklubben.

 

Da vi er blevet gjort opmærksomme på, at listen over medlemmer ikke må hænge på vores opslagstavle, skal alle medlemmer fremover medbringe deres medlemskort, således at der ikke kan være tvivl om, at man er medlem og har betalt kontingent. Det er ok at tage et billede af kortet på sin telefon.

 

 

Fisketure/konkurrencer

 

Der har været afholdt en sildetur på Limfjorden, som igen i år blev en stor succes.

 

Alle fiskekonkurrencerne har været aflyst på grund af manglende tilmeldinger. Bestyrelsen vil på sit kommende bestyrelsesmøde se på konceptet for disse konkurrencer.

 

 

Anderæs

 

Indtil nu er der afholdt 9 anderæs, hvoraf det ene var vores Jubilæums-anderæs.

 

Vi startede med et anderæs i påsken, hvor vi kunne se og hører, at der var mange, der havde glædet sig at deltage igen. Det blev en fantastik dag med salg af 197 gule ænder.

 

Trods det kedelige sommervejr i juli, lykkedes det os at gennemfører alle ræs med kæmpe succes. Vi var dog nødt til at aflyse et ræs midt juli, men dette blev gennemført sidst i juli, hvor regnede også drillede, men trods det dårlige vejr, lykkedes det os at gennemfører ræset og det blev faktisk et hyggelig ræs med paraplyer og børn i regntøj og sorte affaldssække. Vi solgte i gennemsnit 150 ænder ved hvert ræs. Vi får så mange dejlig positive kommentarer til disse arrangementer, som glæder os meget i bestyrelsen.

 

Det er også i år, vi har indkøbt 10.000 nye ænder, som blev præsenteret henover sommeren og dette indkøb skabte stor glæde blandt de mange deltagne børn og voksne.

 

Vi har været så heldige i år, at der var flere af jer medlemmer, der har hjulpet os ved disse anderæs og stor tak for det.

 

 

 

Jubilæums-anderæs

 

Her blev vi da blæst helt bag over og det gjorde, at det store arbejde, der er med at få stablet et sådan arrangement på benene, hurtigt blev glemt.

 

Denne dag blev der afholdt to ræs. Et der blev styret af Jens Haugaard (vores første andefar for 10 år siden) og Fritz Sørensen vores nuværende andefar. De to andefædre styrede slagets gang med deres dejlige humør. Tak til Jens og Fritz.

 

Der var kø ved salget allerede før vi åbnede og vi måtte stoppe med at sælge ænder til første ræs, da vi havde solgt 259 nye ænder. Ved det andet ræs solgte vi omkring 209 ænder.

 

For at få så stort et arrangement til at køre fik vi hjælp af frivillige medlemmer og personer fra Kanonlauget og Søstjernerne. For bestyrelsen betød det rigtige meget, da det var en kæmpe hjælp, at der var flere, der ville hjælpe med at få alt til at glide med stor succes. Tak for jeres store hjælp.

 

I forbindelse med Jubilæums-anderæs har vi fået støtte fra Norlys Vækstpulje og SparNord,

 

Krabbegilde

 

Der blev afholdt krabbegilde den 5. august med deltagelse af 70 medlemmer udover de 7 bestyrelsesmedlemmer. I år bestod menuen af jomfruhummerhaler, pil selv rejer og selvfølgelig krabber, som Allan Toft havde skaffet. Stor tak til dig Allan.

 

Vi gentager selvfølgelig succesen næste år.

 

 

Kommende arrangementer

 

Anderæs søndag den 15. oktober.

 

Julefrokost  lørdag den 18. november (afvent nærmere om dette arrangement)

 

Juleafslutning søndag den 17. december fra 14.00 – 16.00 (afvent nærmere om dette arrangement). Bemærk den ændrede dato.

 

Generalforsamling fredag den 2. februar 2024 kl. 18.30 på Nordstjernen og kransenedlæggelse den 3. februar 2024 kl. 11.00 ved Redningsstationen.

 

 

Bestyrelsen kan altid kontaktes på e-mail blokhusstrandbaadlaug@gmail.com

 

Husk at besøge vores hjemmeside www.blokhusstrandbaadlaug.dk

 

 


Vores jubilæums anderæs blev en kæmpe succes. Vi solgte 475 ænder og ræsene blev styret at Jens Haugaard som var vores første andefar og vores nuværende Fritz Sørensen.

Der var mange præmier og medaljer, som vi have fået lavet i dagens anledning.

Denne dag fik vi også præsenteret vores nyindkøbte ænder, som der var stor interesse for.

Vi takker Norlys for deres støtte til dette arrangement. Ligeledes blev det også støttet af Spar Nord. Vi takker ligeledes Karsten Hansen for hans støtte med hjælp til præmier.


JUBILÆUMS ANDERÆS ONSDAG DEN 19. JULI 2023

BLOKHUS STRAND BÅDLAUG AFHOLDER 10 ÅRS JUBILÆUMS ANDERÆS.

Det er ti års siden, at Blokhus Strand Bådlaug startede med at afholde anderæs og dette skal fejres, derfor afholder vi onsdag den 19. juli hele to ræs.

Første ræs starter med indskrivning kl. 13.00 og selve ræset starter kl. 14.00. Dette ræs styres af Jens Haugaard, som var Bådlaugets første andefar.

Næste ræs starter indskrivning kl. 15.00 og selve ræset starter kl. 16.00 og dette ræs styres af vores nuværende andefar Fritz Sørensen.

PRISEN ER STADIG 30 KR. PR. AND INCL. 1 IS.

I anledningen af jubilæet har Blokhus Strand Bådlaug indkøbt nye spændende og sjove ænder

KOM OG DELTAGE I FESTLIGHEDERNER, HVOR DER VIL VÆRE OVERRASKELSER OG MASSER AF GAVER.


Nyhedsbrev Marts 2023

NYHEDSBREV MARTS 2023

Efter en veloverstået generalforsamling den 3. februar 2023, hvor i alt 64 medlemmer deltog, ser vi frem mod at starte en ny sæson. (Referatet fra generalforsamlingen er vedhæftet denne mail)

Den genvalgte bestyrelse ser ud som følgende:

                      Formand:                          Jakob Freundlich

                      Næstformand:                 Jens Ove Z. Sørensen

                      Kasserer:                           Hanne Hendrup

                      Sekretær:                          Hanne Rothaus

                      Bestyrelsesmedlem:       Keld Nielsen           

                     1. suppleant:                     Berith Nygaard    

                     2. suppleant:                     Allan Toft

 

Medlemmer

Pr. 1. marts 23 er der i alt 106 medlemmer i Baadlauget. Skulle I have kendskab til tidligere medlemmer, der endnu ikke har betalt kontingent for 2023, kan dette stadig gøres på nedenstående konto.

                                 Sparekassen Danmark, reg. nr. 9070, konto nr. 1 554 426 626.

                                 Husk at påfør dit fornavn og telefonummer i meddelelser til modtager.

Medlemmer der har indbetalt kontingent for 2023, men endnu ikke fået udleveret medlemskort,

kan afhente lørdage mellem 11. og 13.00 i Fiskernes Hus.

 

 

Følgende arrangementer er planlagt for 2023:

Sociale arrangementer:

Krabbegilde          5. august                                               

Julefrokost            18. november

Juleafslutning      17. december

 

Arbejdsdag:

Lørdag                   3. juni

Maling af border, maling af vægge i Fiskernes Hus samt generrel oprydning inde og ude.

Vi håber, at se så mange som muligt denne dag. Mere følger herom senere.

 

 

Anderæs

For samtlige anderæs gælder, at der er indskrivning kl. 14.00 og ræs kl. 15.00. En and koster stadig 30 kr. incl. 1 is.

 

Påske lørdag        8. april

 

Pinse søndag       28.maj

 

Sommerferien hver søndag og onsdag: 9.7., 12.7., 16.7., 19.7., 23.7., 26.7. sidste ræs er den 30.7

 

Ræset den 19. juli bliver vores jubilæumsanderæs.  Mere følger herom senere.

 

Efterårsferien       15. oktober

 

Fisketure/konkurrencer: Erik og Claus (Lykke Westmark). Mere følger herom senere.

 

Sildetur            22.4.                                  

 

Fiskekonkurrencer:                   13.5, 10.6 (pokal), 12.8.

OBS. Det er meget vigtig endnu engang at pointere, at I betaler for det is, der bliver taget fra Ismaskinen. Som Jakob Freundlich orienterede om på generalforsamlingen, skal vi fremover betale for vores el-forbrug og her er Ismaskinen en stor del af vores el-forbrug.

Generalforsamling fredag den 2. februar 2024 kl. 18.30 på Nordstjernen og kransenedlæggelse 3. februar 2024 kl.11.00 ved Redningsstationen.

 

 

Nøgleboksen

Koden til nøgleboksen ændres efter udsendelse af dette nyhedsbrev til læs dit nyheds brev som du har modtaget på mail.

 

Når I benytter nøglen i nøgleboksen, så læg den tilbage i boksen, når døren er låst op, luk boksen og fjern kode – VIGTIGT.

Vi har desværre flere gange observeret, at døren til Fiskernes Hus ikke har været låst samt at klappen, som skal hindre, at der kommer sand i låsen, ikke har været slået ned. Døren til Fiskernes Hus kan kun låses, hvis man husker at hive håndtaget op, før døren låses.

Ligeledes er det vigtig, at palerne ved porten indtil Fiskernes Hus skydes op og i når huset forlades.

 

Bestyrelsen kan altid kontaktes på e-mail: blokhusstrandbaadlaug@hotmail.com

Husk at besøge vores hjemmeside www.blokhusstrandbaadlaug.dk

Endvidere er der også vores facebook-side, som kun er for medlemmer.


R


NYHEDSBREV MARTS 2020

Efter en veloverstået generalforsamling den 7. februar 2020, hvor i alt 72 medlemmer deltog, ser vi frem mod at starte en ny sæson. (Referatet er vedhæftet denne mail)

Den genvalgte bestyrelse ser ud som følgende:

 • Formand: Jakob Freundlich
 • Næstformand: Allan Toft
 • Kasserer:  Carsten Gerhardt
 • Sekretær: Hanne Rothaus 
 • Bestyrelsesmedlem: Jens Ove Z. Sørensen
 • 1. suppleant: Berith Nygaard
 • 2. suppleant: Erik Mølgaard

 

Medlemmer

Pr. 1. marts er der 146 medlemmer i Baadlauget.

Der er stadig flere medlemmer, der mangler at betale kontingent for 2020. Bestyrelsen opfordrer derfor medlemmerne til, at indbetale det manglende kontingent på 250 kr. pr. person, på foreningens konto:

Sparekassen Vendsyssel, reg. nr. 9070, konto nr. 1 554 426 626.

Husk at skrive navn og tlf.nr. samt evt. e-mail adresse.

Medlemmer der har indbetalt kontingent for 2020, men endnu ikke fået udleveret medlemskort, kan afhente det i Fiskernes Hus lørdage kl. 11.00 – 13.00.

 

Følgende arrangementer er planlagt for 2020:

Fiskekonkurrencer:  2. maj, 6. juni (pokaltur), 1. august. Info, se sidst i Nyhedsbrevet.

Aalborg-tur: 18. april, tur på Limfjorden.

Krabbegilde: 25. juli.

Julefrokost: 28. november.

Juleafslutning: 19. december. - gløgg og æbleskiver

Generalforsamling: 5. februar 2021

Anderæs: 

 • Påske 9. apr., 12. apr.
 • Pinse: 31. maj.

I skoleferien afholdes anderæs hver onsdag og søndag fra den 28. juni – 5.august (begge dage inkl.)

Efterårsferien: 11. og 14. oktober

Lørdagshygge: Hver lørdag mellem kl. 11.00 og 13.00 i Fiskernes Hus.

Der vil blive udsendt mere om de enkelte arrangementer senere.

 

Nøgleboksen

Koden til nøgleboksen ændres efter udsendelse af dette nyhedsbrev. Koden er i nyhedsbrevet, der er sendt ud til medlemmernes e-mail.

VIGTIGT - Når I benytter nøglen i nøgleboksen, så læg den tilbage i boksen når døren er låst op, luk boksen, fjern koden og luk det lille skydelåg.

Vi har desværre flere gange observeret, at døren til Fiskernes Hus ikke har været låst samt at klappen, som skal hindre, at der kommer sand i låsen, ikke har været slået ned. Døren til Fiskernes Hus kan kun låses, hvis man husker at dreje håndtaget op, før døren låses.

 

Kontakt

Bestyrelsen kan altid kontaktes på e-mail: blokhusstrandbaadlaug@hotmail.com

Husk at besøge vores hjemmeside www.blokhusstrandbaadlaug.dk.

Endvidere er der også vores Facebook-side, som kun er for medlemmer. Ved oprettelse på Facebook kan du kun blive godkendt, hvis bestyrelsen kender navnet på din profil. Benytter du en andens profil, skal du sende en mail til:

blokhusstrandbaadlaug@hotmail.com

Her skal du opmærksom på at en tredje part ønsker optagelse på vores lukkede Facebook-side, i dit navn. Det vil så være dit ansvar, hvad der skrives på siden i den pågældende profil. Hvert medlem må kun have én profil på siden.

 

Info om Fiskekonkurrencer:

Såfremt det ikke er havvejr lørdag, vil konkurrencen blive forsøgt afholdt søndag.

Kl. 07.00     Skippermøde.

Kl. 07.30     Afgang til fiskepladsen.

Kl.    ?         Tidspunkt for afslutning besluttes på skippermøde kl. 07.00.

Der fiskes med én stang pr. mand – 3 kroge er tilladt, hvor den ene må være en tre-krog.

Der må landes 3 fisk af hver art.

Den største fisk af hver art giver 4 point. De efterfølgende fisk giver hver 1 point.

Den fisker med flest point har vundet 1. præmien – herefter 2. og 3. præmien. Der er trøstpræmie til den deltager med færreste point.

Pris pr. deltager 200,- kr, som betales til bådejer.

HUSK: REDNINGSVEST og FISKETEGN.

 

Arbejdsweekend

Foråret er lige om hjørnet og der trænger til at blive ryddet op og gjort rent i Fiskernes Hus.

Bestyrelsen har derfor besluttet at indkalde de medlemmer som har tid og lyst til at give en hjælpende hånd, til at møde op

Lørdag den 28. marts kl. 09.00 i Fiskernes Hus

Vi starter med en kop kaffe og et rundstykke, før vi får fordelt opgaverne.

Bl.a. skal der samles 2 nye borde/bænke til udendørs brug og males – male 3 gamle borde/bænke – male port – male under rensebord - laves lidt støbearbejde – fjerne sand udenfor – rengøring og oprydning inde og ude.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.

 


Nyhedsbrev Maj 2019

 

Fiskekonkurrence/Aalborg-tur

Som tidligere annonceret i nyhedsbrevet marts 2019, starter vores fiskekonkurrencer den 4. maj. Desværre ser det ikke ud til, at vejret tillader en tur på havet, så derfor arrangerer vi en fjordtur (Aalborg-turen), hvor der bl. a. kan fiskes sild og hornfisk. Alle der ønsker at deltage mødes kl. 07.00 i Fiskernes Hus. Medlemmer der ikke har båd kan også deltage, men det kræver, at man har et gyldigt fisketegn. VIGTIGT.

 

Tilmelding til ovenstående senest fredag den 3. maj kl. 18.00 til

Erik Mølbye, tlf. 24 64 54 34.

Næste fiskekonkurrence vil blive afholdt som planlagt den 15. juni.

 

Hvetbo-Fonden

I slutningen af marts fremsendte vi en ansøgning til Hvetbo-Fonden, hvor vi ansøgte om midler til en ny andedragt, tøj til de frivillige der hjælper til ved Anderæsene, samt skabe til opbevaring i laugs-stuen. Den 27. april deltog formand Jakob Freundlich og kasserer Carsten Gerhardt i en lille sammenkomst i Sparekassen Vendsyssel, hvor donationerne blev offentliggjort. Vi havde søgt om 10.000 kr. til ovenstående formål. Vi modtog 6.000 kr. som specifikt skal gå til andedragt og tøj til de frivillige. Et virkelig vigtigt tilskud til en af vores store indtægtskilder i Blokhus Strand Baadlaug.

 

Frivillige

Vi vil endnu engang opfordre vore medlemmer til at melde jer som frivillige og give en hånd med ved de forskellige arrangementer. Vi er rigtig glade for de medlemmer, der allerede har meldt sig som frivillige og flere af jer, har været i gang i forbindelse med vores anderæs i påsken og det skal I have stor tak for.

Udover lørdagsklubben er Anderæsene en vigtig indtægtskilde for foreningen, og derfor er det vigtig, at vi får flere medlemmer at trække på, således at det ikke altid er de samme, der skal give en hjælpende hånd.

 

Jo flere vi er, jo mindre skal vi trække på de samme hver gang, der er arrangementer i Baadlauget.

 

Så skriv til vores mail blokhusstrandbaadlaug@hotmail.com med navn og telefon nummer eller skriv jer på listen der hænger på opslagstavlen i Fiskernes Hus.

 

Aktivitetsdag den 11.5.

Der afholdes aktivitetsdag lørdag den 11.5. hvor der vil blive lavet en plads til garn udredning ved øst-siden af Fiskernes Hus. Her har mange af vores fiskere indvilget i at give en hjælpende hånd. Dejligt at så mange vil hjælpe til og vi håber, I får en rigtig god arbejdsdag.

 

Ænderne flytter hjemmefra

Blokhus Strand Baalaug er blevet kontaktet af Juelsminde Borgerforening, som havde hørt om vores store succes med Anderæs. De vil gerne have lidt information, da de selv i forbindelse med en årlig byfest, ville afholde noget tilsvarende. Vi indvilligede i at hjælpe dem med ænder til deres opstart, og vi synes, det er flot, at vores succes er noget helt til Juelsminde


NYHEDSBREV MARTS 2019

 

Efter en veloverstået generalforsamling den 1. februar ser vi frem mod en ny sæson.

På generalforsamlingen deltog i alt 72 medlemmer.

Da der var flere, der deltog i generalforsamlingen, end der var tilmeldt, vil vi gerne fremover henstille til, at betaling af kontingent, ikke er lig med en tilmelding til generalforsamlingen. Tilmelding til generalforsamlingen er en særskilt tilmelding. 

Den nye bestyrelse ser ud som følger: 

Formand: Jakob Freundlich

Kasserer: Carsten Gerhardt

Sekretær:  Hanne Rothaus

Bestyrelsesmedlem: Jens Ove Sørensen

Bestyrelsesmedlem: Allan Toft Pedersen

1. Suppleant: Berith Nygaard

2. Suppleant: Erik Mølgaard

 

Medlemmer

Pr. 27. februar. er der 156 medlemmer i Baadlauget.

Der er stadig flere medlemmer, der mangler at betale kontingent for 2019. Bestyrelsen opfordrer derfor medlemmerne til, at indbetale det manglende kontingent på 200 kr. pr. person, på foreningens konto:

Sparekassen Vendsyssel, reg. nr. 9070, konto nr. 1 554 426 626.

Husk at skrive navn og e-mail adresse samt evt. tlf.nr.

Medlemmer der har indbetalt kontingent for 2019, men endnu ikke fået udleveret medlemskort, kan afhente det i Fiskernes Hus.

Følgende arrangementer er planlagt for 2019:

Fiskekonkurrencer: 4. maj, 15. juni, 10. august.

Pokalen kan vindes ved den først mulige vejrmæssige konkurrence og ikke som tidligere efter tre konkurrencer.

Havtur: Der vil blive arrangeret en havtur fra Hirtshals. Vigtigt, at vi får en tilbagemelding på, hvem der kunne være interesseret i sådan et arrangement.

Aalborg-tur: Der vil blive arrangeret en tur med bådene til Aalborg når silden og hornfisken indtager Limfjorden.

Skt. Hans: 23. juni – bagning af snobrød

Krabbegilde: 27. juli, alt. 3. august.

Efterårsarrangement: Oktober, planlægges evt. afholdt på en af restauranterne i byen

Julefrokost: 30. november., alt. 7. december.

Juleafslutning: 14. december. - gløgg og æbleskiver

Generalforsamling: 7. februar 2020

Anderæs:                                         

Påske: 14. apr., 18. apr. og 21. apr.

Bededag: 18. maj

Kr. Himmelfart: 1. juni

Pinse: 9. juni

Skt. Hans: 23. juni

I skoleferien afholdes anderæs hver onsdag og søndag fra den 30.6. – 18.8.

Women Weekend: 7. september

Efterårsferien: 13. og 16. oktober

Lørdagshygge: Hver lørdag mellem kl. 11.00 og 13.00 i Fiskernes Hus

 

Der vil blive udsendt mere om de enkelte arrangementer senere.

Efter sidste års generalforsamling efterlyste bestyrelsen medlemmer, som ville give en hånd med ved de forskellige arrangementer. På generalforsamlingen i år blev denne opfordring gentaget i forbindelse med, at der nu er nedsat et arrangement-udvalg. Bestyrelsen trækker allerede nu på de samme medlemmer i forbindelse med anderæs og andre arrangementer. Vi vil endnu engang hænge en liste op på opslagstavlen i Fiskernes Hus, hvor det vil være muligt at skrive sig på. En anden mulighed er at skrive til blokhusstrandbaadlaug@hotmail.comhvis man ønsker at blive skrevet på listen med navn og telefon nummer.

 

Nøgleboksen

Koden til nøgleboksen ændres efter udsendelse af dette nyhedsbrev.

Når I benytter nøglen i nøgleboksen, så læg nøglen tilbage i boksen, når døren er låst op, luk boksen og fjern koden – VIGTIGT!

Vi har desværre flere gange observeret, at døren til Fiskernes Hus ikke har været låst samt at klappen, som skal hindre, at der kommer sand i låsen, ikke har været slået ned. Døren til Fiskernes Hus kan kun låses, hvis man husker at hive håndtaget op, før døren låses.

 

Brug af Fiskernes Hus

Det skal hermed pointeres, at Fiskernes Hus ikke skal bruges til andre formål, end det der allerede er aftalt, altså fiskeri, laugets arrangementer og ikke private gøremål.

 

Bestyrelsen kan altid kontaktes på e-mail: blokhusstrandbaadlaug@hotmail.com

Husk at besøge vores hjemmeside www.blokhusstrandbaadlaug.dk

Endvidere er der også vores Facebook-side, som kun er for medlemmer.Referat generalforsamling 2023

 

 

 

 

 

 

Blokhus Strand Baadlaug

 

                                                                                                                                          10. februar 2023

 

 

Referat af generalforsamling den 3. februar 2023

 

 

            Formand Jakob Freundlich bød velkommen.

            Der deltog 64 medlemmer til generalforsamlingen

       1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

                            Bestyrelsen havde indstillet følgende:

 

                            Dirigent:                              Michael Krause, blev valgt

                            Referent:                            Hanne Rothaus, blev valgt.

                                  Stemmetæller:                   Hvis behovet skulle opstå, ville stemmetællerne blive                                                            fundet blandt de deltagende medlemmer.


Mandag den 11. juli 2022 afholdte Blokhus Strand Baadlaug arrangementet ”Fiske fis i Fiskernes hus”, hvor Karen og Christoffer fra Badass Biology stod klar til at gøre børn og voksne klogere på havets dyr. De fortalte om de forskellige fisk, dissekerer fiskene og viste, hvad der er inde i de forskellige fisk bl.a. øresten hos torsk, som sidder i hjerne, en taskekrabbe som blev taget ud af maven på en Ulk, Stenbider der var fyldt med stenbiderrogn osv. Se billeder under galleriNyhedsbrev Marts 2022

 

Efter en veloverstået generalforsamling den 4. februar 2022, hvor ialt 58 medlemmer deltog, ser vi frem mod at starte en ny sæson.  Den genvalgte bestyrelse ser ud som følgende:

                                                                                Formand: Jakob Freundlich

                                                                       Næstformand: Allan Toft

                                                                       Kasserer: Hanne Hendrup

                                                                       Sekretær: Hanne Rothaus

                                                                       Bestyrelsesmedlem: Jens Ove Z. Sørensen

                                                                                        1. suppleant: Berith Nygaard

                                                                               2. suppleant: Erik Mølgaard

Medlemmer Pr. 25. februar er der i alt 111 medlemmer. Skulle I have kendskab til tidligere medlemmer, der endnu ikke har betalt kontingent for 2022, kan dette stadig gøres på nedenstående konto.

                                         Sparekassen Danmark, reg. nr. 9070, konto nr. 1 554 426 626.

                                Husk at skrive fornavn og e-mail adresse samt tlf.nr.

Medlemmer der har indbetalt kontingent for 2022, men endnu ikke fået udleveret medlemskort, kan afhente det i Fiskernes Hus.

Følgende arrangementer er planlagt for 2022:

Sociale arrangementer:

Arbejdsdag 26. marts kl. 9.00 Vi håber at se rigtig mange medlemmer denne dag. Det er en arbejdsdag, men også en social dag. Vi starter med morgen kaffe kl. 9.00.

Krabbegilde 6. august.

Julefrokost 26. november.

Juleafslutning 17. december.

Anderæs.For samtlige anderæs gælder, at der er indskrivning kl. 14.00 og ræs kl. 15.00. En and koster stadig 30 kr. inkl. 1 is.


Påske lørdag 16. april.

Pinse søndag 5. juni.

Sommerferien hver søndag og onsdag:

Starter den 10.7., 13.7., 17.7., 20.7., 24.7., 27.7. og sidste ræs d. 31.7.

Fisketure/konkurrencer:

Sildetur: 23. april (nærmere om denne tur følger senere) 

Lørdag den 7. maj.

lørdag den18. juni (pokaltur)

lørdag den 20. august.

Nøgleboksen.

Koden til nøgleboksen ændres efter udsendelse af dette nyhedsbrev. Når I benytter nøglen i nøgleboksen, så læg den tilbage i boksen, når døren er låst op, luk boksen og fjern kode – VIGTIGT.

Vi har desværre flere gange observeret, at døren til Fiskernes Hus ikke har været låst samt at klappen, som skal hindre, at der kommer sand i låsen, ikke har været slået ned. Døren til Fiskernes Hus kan kun låses, hvis man husker at dreje håndtaget op, før døren låses.

Bestyrelsen kan kontaktes på e-mail: blokhusstrandbaadlaug@hotmail.com

Husk at besøge vores hjemmeside www.blokhusstrandbaadlaug.dk

Endvidere er der også vores Facebook-side, som kun er for medlemmer