Blokhus Strand Baadlaug

Nyhedsbrev


NYHEDSBREV MARTS 2020

Efter en veloverstået generalforsamling den 7. februar 2020, hvor i alt 72 medlemmer deltog, ser vi frem mod at starte en ny sæson. (Referatet er vedhæftet denne mail)

Den genvalgte bestyrelse ser ud som følgende:

  • Formand: Jakob Freundlich
  • Næstformand: Allan Toft
  • Kasserer:  Carsten Gerhardt
  • Sekretær: Hanne Rothaus 
  • Bestyrelsesmedlem: Jens Ove Z. Sørensen
  • 1. suppleant: Berith Nygaard
  • 2. suppleant: Erik Mølgaard

 

Medlemmer

Pr. 1. marts er der 146 medlemmer i Baadlauget.

Der er stadig flere medlemmer, der mangler at betale kontingent for 2020. Bestyrelsen opfordrer derfor medlemmerne til, at indbetale det manglende kontingent på 250 kr. pr. person, på foreningens konto:

Sparekassen Vendsyssel, reg. nr. 9070, konto nr. 1 554 426 626.

Husk at skrive navn og tlf.nr. samt evt. e-mail adresse.

Medlemmer der har indbetalt kontingent for 2020, men endnu ikke fået udleveret medlemskort, kan afhente det i Fiskernes Hus lørdage kl. 11.00 – 13.00.

 

Følgende arrangementer er planlagt for 2020:

Fiskekonkurrencer:  2. maj, 6. juni (pokaltur), 1. august. Info, se sidst i Nyhedsbrevet.

Aalborg-tur: 18. april, tur på Limfjorden.

Krabbegilde: 25. juli.

Julefrokost: 28. november.

Juleafslutning: 19. december. - gløgg og æbleskiver

Generalforsamling: 5. februar 2021

Anderæs: 

  • Påske 9. apr., 12. apr.
  • Pinse: 31. maj.

I skoleferien afholdes anderæs hver onsdag og søndag fra den 28. juni – 5.august (begge dage inkl.)

Efterårsferien: 11. og 14. oktober

Lørdagshygge: Hver lørdag mellem kl. 11.00 og 13.00 i Fiskernes Hus.

Der vil blive udsendt mere om de enkelte arrangementer senere.

 

Nøgleboksen

Koden til nøgleboksen ændres efter udsendelse af dette nyhedsbrev. Koden er i nyhedsbrevet, der er sendt ud til medlemmernes e-mail.

VIGTIGT - Når I benytter nøglen i nøgleboksen, så læg den tilbage i boksen når døren er låst op, luk boksen, fjern koden og luk det lille skydelåg.

Vi har desværre flere gange observeret, at døren til Fiskernes Hus ikke har været låst samt at klappen, som skal hindre, at der kommer sand i låsen, ikke har været slået ned. Døren til Fiskernes Hus kan kun låses, hvis man husker at dreje håndtaget op, før døren låses.

 

Kontakt

Bestyrelsen kan altid kontaktes på e-mail: blokhusstrandbaadlaug@hotmail.com

Husk at besøge vores hjemmeside www.blokhusstrandbaadlaug.dk.

Endvidere er der også vores Facebook-side, som kun er for medlemmer. Ved oprettelse på Facebook kan du kun blive godkendt, hvis bestyrelsen kender navnet på din profil. Benytter du en andens profil, skal du sende en mail til:

blokhusstrandbaadlaug@hotmail.com

Her skal du opmærksom på at en tredje part ønsker optagelse på vores lukkede Facebook-side, i dit navn. Det vil så være dit ansvar, hvad der skrives på siden i den pågældende profil. Hvert medlem må kun have én profil på siden.

 

Info om Fiskekonkurrencer:

Såfremt det ikke er havvejr lørdag, vil konkurrencen blive forsøgt afholdt søndag.

Kl. 07.00     Skippermøde.

Kl. 07.30     Afgang til fiskepladsen.

Kl.    ?         Tidspunkt for afslutning besluttes på skippermøde kl. 07.00.

Der fiskes med én stang pr. mand – 3 kroge er tilladt, hvor den ene må være en tre-krog.

Der må landes 3 fisk af hver art.

Den største fisk af hver art giver 4 point. De efterfølgende fisk giver hver 1 point.

Den fisker med flest point har vundet 1. præmien – herefter 2. og 3. præmien. Der er trøstpræmie til den deltager med færreste point.

Pris pr. deltager 200,- kr, som betales til bådejer.

HUSK: REDNINGSVEST og FISKETEGN.

 

Arbejdsweekend

Foråret er lige om hjørnet og der trænger til at blive ryddet op og gjort rent i Fiskernes Hus.

Bestyrelsen har derfor besluttet at indkalde de medlemmer som har tid og lyst til at give en hjælpende hånd, til at møde op

Lørdag den 28. marts kl. 09.00 i Fiskernes Hus

Vi starter med en kop kaffe og et rundstykke, før vi får fordelt opgaverne.

Bl.a. skal der samles 2 nye borde/bænke til udendørs brug og males – male 3 gamle borde/bænke – male port – male under rensebord - laves lidt støbearbejde – fjerne sand udenfor – rengøring og oprydning inde og ude.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.

 


Nyhedsbrev Maj 2019

 

Fiskekonkurrence/Aalborg-tur

Som tidligere annonceret i nyhedsbrevet marts 2019, starter vores fiskekonkurrencer den 4. maj. Desværre ser det ikke ud til, at vejret tillader en tur på havet, så derfor arrangerer vi en fjordtur (Aalborg-turen), hvor der bl. a. kan fiskes sild og hornfisk. Alle der ønsker at deltage mødes kl. 07.00 i Fiskernes Hus. Medlemmer der ikke har båd kan også deltage, men det kræver, at man har et gyldigt fisketegn. VIGTIGT.

 

Tilmelding til ovenstående senest fredag den 3. maj kl. 18.00 til

Erik Mølbye, tlf. 24 64 54 34.

Næste fiskekonkurrence vil blive afholdt som planlagt den 15. juni.

 

Hvetbo-Fonden

I slutningen af marts fremsendte vi en ansøgning til Hvetbo-Fonden, hvor vi ansøgte om midler til en ny andedragt, tøj til de frivillige der hjælper til ved Anderæsene, samt skabe til opbevaring i laugs-stuen. Den 27. april deltog formand Jakob Freundlich og kasserer Carsten Gerhardt i en lille sammenkomst i Sparekassen Vendsyssel, hvor donationerne blev offentliggjort. Vi havde søgt om 10.000 kr. til ovenstående formål. Vi modtog 6.000 kr. som specifikt skal gå til andedragt og tøj til de frivillige. Et virkelig vigtigt tilskud til en af vores store indtægtskilder i Blokhus Strand Baadlaug.

 

Frivillige

Vi vil endnu engang opfordre vore medlemmer til at melde jer som frivillige og give en hånd med ved de forskellige arrangementer. Vi er rigtig glade for de medlemmer, der allerede har meldt sig som frivillige og flere af jer, har været i gang i forbindelse med vores anderæs i påsken og det skal I have stor tak for.

Udover lørdagsklubben er Anderæsene en vigtig indtægtskilde for foreningen, og derfor er det vigtig, at vi får flere medlemmer at trække på, således at det ikke altid er de samme, der skal give en hjælpende hånd.

 

Jo flere vi er, jo mindre skal vi trække på de samme hver gang, der er arrangementer i Baadlauget.

 

Så skriv til vores mail blokhusstrandbaadlaug@hotmail.com med navn og telefon nummer eller skriv jer på listen der hænger på opslagstavlen i Fiskernes Hus.

 

Aktivitetsdag den 11.5.

Der afholdes aktivitetsdag lørdag den 11.5. hvor der vil blive lavet en plads til garn udredning ved øst-siden af Fiskernes Hus. Her har mange af vores fiskere indvilget i at give en hjælpende hånd. Dejligt at så mange vil hjælpe til og vi håber, I får en rigtig god arbejdsdag.

 

Ænderne flytter hjemmefra

Blokhus Strand Baalaug er blevet kontaktet af Juelsminde Borgerforening, som havde hørt om vores store succes med Anderæs. De vil gerne have lidt information, da de selv i forbindelse med en årlig byfest, ville afholde noget tilsvarende. Vi indvilligede i at hjælpe dem med ænder til deres opstart, og vi synes, det er flot, at vores succes er noget helt til Juelsminde


NYHEDSBREV MARTS 2019

 

Efter en veloverstået generalforsamling den 1. februar ser vi frem mod en ny sæson.

På generalforsamlingen deltog i alt 72 medlemmer.

Da der var flere, der deltog i generalforsamlingen, end der var tilmeldt, vil vi gerne fremover henstille til, at betaling af kontingent, ikke er lig med en tilmelding til generalforsamlingen. Tilmelding til generalforsamlingen er en særskilt tilmelding. 

Den nye bestyrelse ser ud som følger: 

Formand: Jakob Freundlich

Kasserer: Carsten Gerhardt

Sekretær:  Hanne Rothaus

Bestyrelsesmedlem: Jens Ove Sørensen

Bestyrelsesmedlem: Allan Toft Pedersen

1. Suppleant: Berith Nygaard

2. Suppleant: Erik Mølgaard

 

Medlemmer

Pr. 27. februar. er der 156 medlemmer i Baadlauget.

Der er stadig flere medlemmer, der mangler at betale kontingent for 2019. Bestyrelsen opfordrer derfor medlemmerne til, at indbetale det manglende kontingent på 200 kr. pr. person, på foreningens konto:

Sparekassen Vendsyssel, reg. nr. 9070, konto nr. 1 554 426 626.

Husk at skrive navn og e-mail adresse samt evt. tlf.nr.

Medlemmer der har indbetalt kontingent for 2019, men endnu ikke fået udleveret medlemskort, kan afhente det i Fiskernes Hus.

Følgende arrangementer er planlagt for 2019:

Fiskekonkurrencer: 4. maj, 15. juni, 10. august.

Pokalen kan vindes ved den først mulige vejrmæssige konkurrence og ikke som tidligere efter tre konkurrencer.

Havtur: Der vil blive arrangeret en havtur fra Hirtshals. Vigtigt, at vi får en tilbagemelding på, hvem der kunne være interesseret i sådan et arrangement.

Aalborg-tur: Der vil blive arrangeret en tur med bådene til Aalborg når silden og hornfisken indtager Limfjorden.

Skt. Hans: 23. juni – bagning af snobrød

Krabbegilde: 27. juli, alt. 3. august.

Efterårsarrangement: Oktober, planlægges evt. afholdt på en af restauranterne i byen

Julefrokost: 30. november., alt. 7. december.

Juleafslutning: 14. december. - gløgg og æbleskiver

Generalforsamling: 7. februar 2020

Anderæs:                                         

Påske: 14. apr., 18. apr. og 21. apr.

Bededag: 18. maj

Kr. Himmelfart: 1. juni

Pinse: 9. juni

Skt. Hans: 23. juni

I skoleferien afholdes anderæs hver onsdag og søndag fra den 30.6. – 18.8.

Women Weekend: 7. september

Efterårsferien: 13. og 16. oktober

Lørdagshygge: Hver lørdag mellem kl. 11.00 og 13.00 i Fiskernes Hus

 

Der vil blive udsendt mere om de enkelte arrangementer senere.

Efter sidste års generalforsamling efterlyste bestyrelsen medlemmer, som ville give en hånd med ved de forskellige arrangementer. På generalforsamlingen i år blev denne opfordring gentaget i forbindelse med, at der nu er nedsat et arrangement-udvalg. Bestyrelsen trækker allerede nu på de samme medlemmer i forbindelse med anderæs og andre arrangementer. Vi vil endnu engang hænge en liste op på opslagstavlen i Fiskernes Hus, hvor det vil være muligt at skrive sig på. En anden mulighed er at skrive til blokhusstrandbaadlaug@hotmail.comhvis man ønsker at blive skrevet på listen med navn og telefon nummer.

 

Nøgleboksen

Koden til nøgleboksen ændres efter udsendelse af dette nyhedsbrev.

Når I benytter nøglen i nøgleboksen, så læg nøglen tilbage i boksen, når døren er låst op, luk boksen og fjern koden – VIGTIGT!

Vi har desværre flere gange observeret, at døren til Fiskernes Hus ikke har været låst samt at klappen, som skal hindre, at der kommer sand i låsen, ikke har været slået ned. Døren til Fiskernes Hus kan kun låses, hvis man husker at hive håndtaget op, før døren låses.

 

Brug af Fiskernes Hus

Det skal hermed pointeres, at Fiskernes Hus ikke skal bruges til andre formål, end det der allerede er aftalt, altså fiskeri, laugets arrangementer og ikke private gøremål.

 

Bestyrelsen kan altid kontaktes på e-mail: blokhusstrandbaadlaug@hotmail.com

Husk at besøge vores hjemmeside www.blokhusstrandbaadlaug.dk

Endvidere er der også vores Facebook-side, som kun er for medlemmer.