Blokhus Strand Baadlaug

Nyhedsbrev


Nyhedsbrev Maj 2019

 

Fiskekonkurrence/Aalborg-tur

Som tidligere annonceret i nyhedsbrevet marts 2019, starter vores fiskekonkurrencer den 4. maj. Desværre ser det ikke ud til, at vejret tillader en tur på havet, så derfor arrangerer vi en fjordtur (Aalborg-turen), hvor der bl. a. kan fiskes sild og hornfisk. Alle der ønsker at deltage mødes kl. 07.00 i Fiskernes Hus. Medlemmer der ikke har båd kan også deltage, men det kræver, at man har et gyldigt fisketegn. VIGTIGT.

 

Tilmelding til ovenstående senest fredag den 3. maj kl. 18.00 til

Erik Mølbye, tlf. 24 64 54 34.

Næste fiskekonkurrence vil blive afholdt som planlagt den 15. juni.

 

Hvetbo-Fonden

I slutningen af marts fremsendte vi en ansøgning til Hvetbo-Fonden, hvor vi ansøgte om midler til en ny andedragt, tøj til de frivillige der hjælper til ved Anderæsene, samt skabe til opbevaring i laugs-stuen. Den 27. april deltog formand Jakob Freundlich og kasserer Carsten Gerhardt i en lille sammenkomst i Sparekassen Vendsyssel, hvor donationerne blev offentliggjort. Vi havde søgt om 10.000 kr. til ovenstående formål. Vi modtog 6.000 kr. som specifikt skal gå til andedragt og tøj til de frivillige. Et virkelig vigtigt tilskud til en af vores store indtægtskilder i Blokhus Strand Baadlaug.

 

Frivillige

Vi vil endnu engang opfordre vore medlemmer til at melde jer som frivillige og give en hånd med ved de forskellige arrangementer. Vi er rigtig glade for de medlemmer, der allerede har meldt sig som frivillige og flere af jer, har været i gang i forbindelse med vores anderæs i påsken og det skal I have stor tak for.

Udover lørdagsklubben er Anderæsene en vigtig indtægtskilde for foreningen, og derfor er det vigtig, at vi får flere medlemmer at trække på, således at det ikke altid er de samme, der skal give en hjælpende hånd.

 

Jo flere vi er, jo mindre skal vi trække på de samme hver gang, der er arrangementer i Baadlauget.

 

Så skriv til vores mail blokhusstrandbaadlaug@hotmail.com med navn og telefon nummer eller skriv jer på listen der hænger på opslagstavlen i Fiskernes Hus.

 

Aktivitetsdag den 11.5.

Der afholdes aktivitetsdag lørdag den 11.5. hvor der vil blive lavet en plads til garn udredning ved øst-siden af Fiskernes Hus. Her har mange af vores fiskere indvilget i at give en hjælpende hånd. Dejligt at så mange vil hjælpe til og vi håber, I får en rigtig god arbejdsdag.

 

Ænderne flytter hjemmefra

Blokhus Strand Baalaug er blevet kontaktet af Juelsminde Borgerforening, som havde hørt om vores store succes med Anderæs. De vil gerne have lidt information, da de selv i forbindelse med en årlig byfest, ville afholde noget tilsvarende. Vi indvilligede i at hjælpe dem med ænder til deres opstart, og vi synes, det er flot, at vores succes er noget helt til Juelsminde


NYHEDSBREV MARTS 2019

 

Efter en veloverstået generalforsamling den 1. februar ser vi frem mod en ny sæson.

På generalforsamlingen deltog i alt 72 medlemmer.

Da der var flere, der deltog i generalforsamlingen, end der var tilmeldt, vil vi gerne fremover henstille til, at betaling af kontingent, ikke er lig med en tilmelding til generalforsamlingen. Tilmelding til generalforsamlingen er en særskilt tilmelding. 

Den nye bestyrelse ser ud som følger:

      Formand:                          Jakob Freundlich

       Kasserer:                           Carsten Gerhardt

     Sekretær:                            Hanne Rothaus

            Bestyrelsesmedlem:           Jens Ove Sørensen

             Bestyrelsesmedlem:           Allan Toft Pedersen

 1. Suppleant:                    Berith Nygaard

2. Suppleant:                    Erik Mølgaard

 

Medlemmer

Pr. 27. februar. er der 156 medlemmer i Baadlauget.

Der er stadig flere medlemmer, der mangler at betale kontingent for 2019. Bestyrelsen opfordrer derfor medlemmerne til, at indbetale det manglende kontingent på 200 kr. pr. person, på foreningens konto:

Sparekassen Vendsyssel, reg. nr. 9070, konto nr. 1 554 426 626.

Husk at skrive navn og e-mail adresse samt evt. tlf.nr.

Medlemmer der har indbetalt kontingent for 2019, men endnu ikke fået udleveret medlemskort, kan afhente det i Fiskernes Hus.

Følgende arrangementer er planlagt for 2019:

Fiskekonkurrencer:                       4. maj, 15. juni, 10. august.

Pokalen kan vindes ved den først mulige vejrmæssige konkurrence og ikke som tidligere efter tre konkurrencer.

Havtur:                                           Der vil blive arrangeret en havtur fra Hirtshals.

Vigtig, at vi får en tilbagemelding på, hvem der kunne være interesseret i sådan et arrangement.

Aalborg-tur:                Der vil blive arrangeret en tur med bådene til Aalborg når silden og hornfisken indtager Limfjorden.

Skt. Hans:                                        23. juni – bagning af snobrød

Krabbegilde:                                   27. juli, alt. 3. august.

Efterårsarrangement:                   Oktober, planlægges evt. afholdt på en af restauranterne i byen

Julefrokost:                                     30. november., alt. 7. december.

Juleafslutning:                                14. december. - gløgg og æbleskiver

Generalforsamling:                       7. februar 2020

Anderæs:                                         

Påske                                                 14. apr., 18. apr. og 21. apr.

Bededag:                                          18. maj

Kr. Himmelfart:                                1. juni

Pinse:                                                 9. juni

Skt. Hans:                                         23. juni

I skoleferien afholdes anderæs hver onsdag og søndag fra den 30.6. – 18.8.

Women Weekend:                          7. september

Efterårsferien:                                 13. og 16. oktober

Lørdagshygge:                                Hver lørdag mellem kl. 11.00 og 13.00 i Fiskernes Hus

Der vil blive udsendt mere om de enkelte arrangementer senere.

Efter sidste års generalforsamling efterlyste bestyrelsen medlemmer, som ville give en hånd med ved de forskellige arrangementer. På generalforsamlingen i år blev denne opfordring gentaget i forbindelse med, at der nu er nedsat et arrangement-udvalg. Bestyrelsen trækker allerede nu på de samme medlemmer i forbindelse med anderæs og andre arrangementer. Vi vil endnu engang hænge en liste op på opslagstavlen i Fiskernes Hus, hvor det vil være muligt at skrive sig på. En anden mulighed er at skrive til

blokhusstrandbaadlaug@hotmail.com ,

hvis man ønsker at blive skrevet på listen med navn og telefon nummer.

Nøgleboksen

Koden til nøgleboksen ændres efter udsendelse af dette nyhedsbrev.

Når I benytter nøglen i nøgleboksen, så læg nøglen tilbage i boksen, når døren er låst op, luk boksen og fjern koden – VIGTIGT!

Vi har desværre flere gange observeret, at døren til Fiskernes Hus ikke har været låst samt at klappen, som skal hindre, at der kommer sand i låsen, ikke har været slået ned. Døren til Fiskernes Hus kan kun låses, hvis man husker at hive håndtaget op, før døren låses.

Brug af Fiskernes Hus

Det skal hermed pointeres, at Fiskernes Hus ikke skal bruges til andre formål, end det der allerede er aftalt, altså fiskeri, laugets arrangementer og ikke private gøremål.

 

Bestyrelsen kan altid kontaktes på e-mail: blokhusstrandbaadlaug@hotmail.com

Husk at besøge vores hjemmeside www.blokhusstrandbaadlaug.dk

Endvidere er der også vores Facebook-side, som kun er for medlemmer.


NYHEDSBREV NOVEMBER 2018

Som I nok alle er bekendte med, vandt vi ikke titlen som det Fantastiske Fællesskab i TV2 Nords sendeområde og vil gerne her benytte lejligheden til at takke alle jer, der stemte på os og endnu engang takke for den store opbakning omkring arrangementet.

 Anderæs

Så er efteråret kommet og Baadlauget fik afviklet to Anderæs i efterårsferien. Søndag den 15.okt. med omkring 100 børn og onsdag den 17.okt. med 132 børn, så vores Anderæs har i år tiltrukket mange børn og barnlige sjæle.

Den 01.sep. holdt vi Anderæs for kvinder i forbindelse med Women’s weekend i Blokhus. Her var der omkring 50 glade kvinder.

Så Anderæsene har været en kæmpe succes i Baadlauget i indeværende år.

Så stor en succes, at Erhvervsforeningen Destination Blokhus har forespurgt, om vi kunne tænke os at lave ”Ducks On Ice” på isen i forbindelse med, at der etableres en skøjtebane på Blokhus Torv. Bestyrelsen er gået i dialog med Erhvervsforeningen, vedr. afviklingen af sådanne arrangementer.

Der vil blive brug for nogle ekstra hænder, hvis vi skal have det til at køre! Har du lyst til at hjælpe på en lørdag mellem kl. ca. 13.00 og 14.30, hører vi gerne fra dig.

Premiere lørdag den 10. nov. klokken 14.00 på Torvet i Blokhus

Medbring børn og børnebørn.

 

Kommende arrangementer

Julen nærmer sig og hermed også datoen for den årlige julefrokost, som i år er:

Lørdag den 1. december kl. 13.00 i Fiskernes Hus.

Bestyrelsen har i år besluttet at lade to af medlemmerne stå for menuen, som består af:

Marinerede sild m/løg og karrysalat. Krydder sild m/ mayonnaise.

Varm fiskefilet m/ remoulade.

Glaseret hamburgerryg - medister m/ sennep - frikadeller m/ rødbeder.

Grønlangkål og brunede kartofler.

Varmrøget pulled laks, på bund af rå og syltede pærer, m/ gin dressing.

Rejer i lage på syltede rødløg, m/ jordbærdressing.

Kulmule tatarbøf m/ capers og mayo-/ostedressing eller citronsauce.

Ris a la Mande.

Hertil vil der være drikkevarer ad libitum, Irish coffee samt kaffe med tilbehør.

Alt dette for kun 250 kr. pr. medlem. Gæster (koner, kærester, o.l.) 300kr

Bindende tilmelding senest onsdag den 28. nov. med oplysning om navn, tlf. nr. samt antal deltagere, på konto nr.

9070 15544 26626 i Sparekassen Vendsyssel.

Der er kun plads til 30 deltagere efter først til mølle princippet. Husk selv at medbringe tallerkener, bestik og glas.

 

Yderligere arrangementer i 2018 er:

Juleafslutning den 15. december kl. 13.00 i Fiskernes Hus

Husk også at sætte kryds i kalenderen den:

1.feb.2019 til Baadlaugets generalforsamling.


Nyhedsbrev Juni 2018

 

Bestyrelsen er kommet godt i gang med arbejdet i Baadlauget og arbejder blandt andet med at undersøge mulighederne for at søge om midler i fonde, således at vi kan få fornyet inventaret samt midler til udvidelse af vores arrangementer.

Baadlauget har indsendt en ansøgning til TVNord - Fantastiske Fællesskaber -. En dommer-jury har valgt Blokhus Strand Baadlaug til at være blandt de ti nominerede fællesskaber i TV Nords konkurrence.

Meningen er, at der den 5. august skal laves en lille portrætfilm om Baadlauget, der fortæller hvem vi er. Filmen bliver offentliggjort i september, og der bliver åbnet for en afstemning på www.tv2nord.dk/ff. Vinderen får 50.000 kr. og går automatisk videre til landsfinalen, hvor yderligere 100.000 kr. er på højkant.

Der følger nærmere om selve arrangementet den 5. august 2018.

Baadlauget får MobilePay

Baadlaget har fået MobilePay, således at deltagere i Anderæs og nye medlemmer samt medlemmernes deltagelse i vores arrangementer kan betales over telefonen.

MobilePay  telefon nr. 20 40 60 46.

Husk ved betaling med MobilePay at skrive i kommentaren, hvad betaling dækker - F.eks. "Kontingent" eller "Anderæs" osv.

 

Medlemmer

Foreningen har i dag 182 medlemmer.

 

Nøgleboks, ny kode

Det er nu tid til at få skiftet koden på nøgleboksen ved Fiskernes Hus. Den nye kode er:

Husk at koden kun er for medlemmer der har betalt kontingent.

 

Arrangementer

Krabbegildet er flyttet til den 21. juli (se nedenstående indbydelse) og sommerarrangementet er flyttet til den 8. september.

 

Krabbegilde lørdag den 21. juli, kl. 18.00.

Menuen består af:

Fiskesuppe á la Blokhus Strand med flutes.

Les Crabes Jammerbugt, ad libitum med salat.

 

Senere er der mulighed for kaffe med kage.

 

Drikkevarer købes i Fiskernes Hus, hvidvin/rødvin, øl og diverse vand til rimelige priser.

 

Alt dette til en pris af 125,- kr. for medlemmer og ikke medlemmer (”påhæng”) 175,- kr.

 

Der er plads til max. 30 personer og der er bindende tilmelding på vores konto

 

9070 1554426626 i Sparekassen Vendsyssel.

 

Husk at oplyse navn og antal personer, medlemmer og ikke medlemmer. Seneste tilmelding er den 14. juli. Først til mølle princippet.

 

Servicet i Fiskernes Hus består af engangsservice, så hvis du vil spise, som de royale gør, skal du selv medbringe tallerkener af god kvalitet, bestik samt glas, da vi kun har plastikglas.

 

Arrangement kalender for sommer/efterår 2018

 

Anderæs:                      27.06 – 01.07 – 04.07 – 08-07 – 11.07 – 15.07 – 18.07                                                                              22.07 – 25.07 – 29.07 – 01.08 – 05-08   

 

Fiskekonkurrence:       21.07 (pokal) – 18.08 – 22.09

 

Sankt Hans:                  23.06             Bagning af snobrød og Anderæs.

 

Krabbegilde:                21.07             Se indbydelse ovenfor.

 

Sommerfest:                08.09             Endnu ikke planlagt.

 

Julefrokost:                  01.12             Endnu ikke planlagt.

 

Juleafslutning:             15.12             Gløgg og æbleskiver.

 

Generalforsamling      01.12.2019

 

Lørdagshygge:             Hver lørdag mellem kl. 11.00 og 13.00 i Fiskernes Hus

 

Bestyrelsen kan altid kontaktes på e-mail: blokhusstrandbaadlaug@hotmail.com

Husk at besøge vores hjemmeside www.blokhusstrandbaadlaug.dk

Endvidere er der også vores Facebook side, som kun er for medlemmer.

Varme sommerhilsner fra

Allan Kok, Formand


Nyhedsbrev April 2018

Efter en veloverstået generalforsamling den 2. februar, er vi gået i gang med den nye sæson.

Bestyrelsen har holdt sit første møde i marts måned.

Bestyrelsen ser ud som følger:

Formand: Allan Kok

Kasserer: Kirsten Algren

Sekretær: Hanne Rothaus

Bestyrelsesmedlem: Jens Ove Z. Sørensen

Bestyrelsesmedlem: Fritz Sørensen

Suppleant: Jacob Freundlich

Suppleant: Erik Mølgaard.

Medlemmer

Pr. 5. marts 2018 er der 148 medlemmer i Baadlauget.

Der er stadig flere medlemmer, der mangler at betale kontingent for 2018. Bestyrelsen opfordrer derfor medlemmerne til, at indbetale det manglende kontingent på 200 kr. pr. person, på foreningens konto:

Sparekassen Vendsyssel, reg. nr. 9070, konto nr. 1 554 426 626.

Husk at skrive navn og e-mail adresse samt evt. tlf.nr.

 

Medlemmer der har indbetalt kontingent for 2018, men endnu ikke har fået udleveret medlemskort, kan afhente disse i Fiskernes Hus.

Bestyrelsen ønsker at udarbejde en liste over hvem der ejer både, så I opfordres til at meddele dette til blokhusstrandbaadlaug@hotmail.com, indeholdende navn, adresse, mobil tlf. nr, bådtype og motor samt evt. navn/reg. no. på båd. Disse oplysninger er kun til internt brug og bliver kun oplyst bådejerne imellem.

Hvis du har lyst til at give en hånd med ved de forskellige arrangementer i Baadlauget, opfordres du til at meddele dette til blokhusstrandbaadlaug@hotmail.com, med navn og telefon nummer

Husk at det er frivilligt arbejde, men også en stor hjælp for bestyrelsen, hvis vi har nogen der har lyst til hjælpe ved f.eks. anderæs, sociale arrangementer mv. Der vil blive udarbejdet en liste, som vil hænge på opslagstavlen i Fiskernes Hus, også her vil der være mulighed for at skrive sig på.

Kode til nøgleboks, udvendigt på Fiskernes Hus, ændres efter udsendelse af dette nyhedsbrev. Denne står i nyhedsbrevet I modtager på mail

Aktivitetskalender for 2018

Anderæs: 28.03 – 01.04 – 29.04 – 13.05 – 20.05 – 24.06 – 27.06 – 01.07 – 04.07 – 08.07 – 11.07 – 15.07 – 18.07 – 22.07 – 25.07 – 29.07 – 01.08 – 05.08.      

Der er indskrivning kl. 14.00 og ræset starter kl. 15.00

Fiskekonkurrence: 14.04 – 26.05 – 16.06 – 21.07 (pokal) – 18.08 – 22.09.

Skt. Hans: 23.06. Bagning af snobrød ved Fiskernes Hus.

Sommerarrangement:  21.07. I forbindelse med fiskekonkurrence serveres der smagsprøver. Endnu ikke planlagt.

Krabbegilde: 08.09. Endnu ikke planlagt.

Efterårsarrangement: 20.10. Endnu ikke planlagt.

Julefrokost: 01.12. Endnu ikke planlagt.

Juleafslutning: 15.12. Gløgg og æbleskiver.

Generalforsamling: 01.02.2019.

Lørdagshygge: Hver lørdag mellem kl. 11.00 og 13.00 i Fiskernes Hus.

Der vil blive udsendt mere om de enkelte arrangementer senere.

Den sidste grejaften i foråret blev afholdt den 28.03.

Bestyrelsen kan altid kontaktes på e-mail:

blokhusstrandbaadlaug@hotmail.com

Husk at besøge vores hjemmeside www.blokhusstrandbaadlaug.dk

Endvidere er der også vores Facebook side, som kun er for medlemmer.

 

Allan Kok. Formand