Blokhus Strand Baadlaug

Forside


Generalforsamling 2023

 

    

 

      Blokhus Strand Baadlaug

 

 

   

                                                                                                                                                                                                                               05. januar 2023

Du indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

 

Fredag den 3. februar 2023, kl. 18.30 (dørene åbnes kl. 18.00),

på Restaurant Nordstjernen, Blokhus.

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne for Blokhus Strand Baadlaug, paragraf 6:

 

1.               Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

2.               Formandens beretning.

3.               Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget for næste år.

4.               Fastsættelse af kontingent for næste år.

5.               Indkomne forslag.

6.               Valg af formand (lige år).

7.               Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 i lige år - 2 i ulige år).

8.               Valg af 2 suppleanter.

9.               Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

10.             Eventuelt.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest Fredag d. 20. januar 2023.

Lauget er vært ved gule ærter og 1 øl eller vand efter generalforsamlingen.

Af hensyn til bestilling af antal kuverter er det meget vigtigt, at tilmelding sker:

senest søndag den 29 januar 2023.

Dette gøres ved at sende en e-mail til vores mailadresse:

blokhusstrandbaadlaug@hotmail.com

med oplysning om navn og tlf. nummer

Kontingentindbetaling er ikke lig med tilmelding til generalforsamling.

 

 

 

 


Kontingent 2023

 

 

                                                                                                                       10. januar 2023

 

Blokhus Strand Baadlaug

Kære medlem så er tiden kommet til, at vi skal betale kontingent!

 

Årskontingent for 2023 er 250 Kr.

 

Kontingentindbetaling foretages til Sparekassen Danmark på:

Reg. nr. 9070 konto nr. 15544 26626

Husk at påføre dit navn og telefonnummer under meddelelser til modtager.

 

Kontingentet betales inden generalforsamlingen finder sted.

Der vil blive udleveret nye medlemskort ved generalforsamlingen.

 

 

 

Kransenedlæggelse:

 

I år har vi valgt at flytte kransenedlæggelsen til lørdag den 4. Februar 2023.

 

I lighed med tidligere år lægges en krans ved mindestenen ved Redningsstationen, for at mindes de omkomne fiskere og redningsfolk.

Dette vil ske kl. 11.00 ved en kort højtidelighed, hvor alle laugsmedlemmer samt gæster er velkomne.

Helle Nielsen, Blokhus, vil oplæse sit digt: ”Der står en sten i Blokhus.”

Der vil efter højtideligheden være lidt at varme sig på i Redningsstationen.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 


Arrangementer 2023

Følgende arrangementer er planlagt for 2023:

Dato for arrangementer kommer i Q1 efter generalforsamlingen 

Anderæs.

For samtlige anderæs gælder, at der er indskrivning kl. 14.00 og ræs kl. 15.00. En and koster 30 kr. inkl. 1 is. .

Sommerferien hver søndag og onsdag:

Søndag den 

Onsdag den 

Søndag den 

Onsdag den 

Søndag den 

Onsdag den   Sidste ræs

.

 

Krabbegilde 

Julefrokost 

Juleafslutning 

 

Fisketure/konkurrencer:

Sildetur: 

Lørdag den 

lørdag den

lørdag den 


Hvis du betaler kontingent for 2022 får du følgende fordele:

Du har mulighed for at købe is til nedkøling af vin/øl/vand, til din strandtur - fisketur, eller hvis du holder fest.

Du kan rense og flå dine fisk i Fiskernes Hus, købt af bierhvervsfiskerne på stranden.

Du kan nyde havudsigten og drikke en øl/sodavand sammen med de andre medlemmer på lørdage mellem kl. 11.00 og 13.00, i Fiskernes Hus.

Du kan deltage i de fisketure og konkurrencer, der bliver arrangeret.

Du kan deltage i vores Krabbegilde samt andre arrangementer, i løbet af året.

Du kan nyde Blokhusmiljøet direkte på Strandboulevarden.


Kontingent for 2022

Kontingent for 2022 er 250,- kr. pr. medlem og kan indbetales til:

Sparekassen Vendsyssel, reg. nr. 9070, konto nr. 1554426626

        Husk at skrive navn, e-mail og tlf. nr.